Geometria


Wszystkie linie są równoległe względem siebie