Inne


Wpatruj się przez jaki¶ czas następnie zamknij oczy i odchyl głowę do tyłu. Żarówka będzie się ¶wiecić