Twarze


Stare drzewo czy kobieta patrząca się na chaty w oddali?